Giới thiệu & mô tả

Nâng niu đưa chữ tới trường
Đơn vị sản xuất: TT THVN khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

Công an chính quy về xã là chủ trương đã được Bộ công an triển khai trong 2 năm qua, chủ trương này thu được nhiều thành quả, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm đã được nâng lên một bước mới. Cũng từ chủ trương này mà lực lượng công an đã gắn bó chặt chẽ hơn nữa với đời sống nhân dân, hỗ trợ được người dân nhiều mặt ….Trong một chuyến công tác tới xã Ba Lế, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, một xã đặc biệt khó khăn chúng tôi đã được chứng kiến câu chuyện về sự tận tâm với công việc, tận tụy với nhân dân của các cán bộ công an xã. Các anh đã hỗ trợ các thầy cô giáo ở những điểm trường bị cô lập, đưa học sinh qua sông suối mùa mưa lũ.

Video đề cử

    Chưa có video nào!