Giới thiệu & mô tả

Học tập Bác từ những điều giản dị 
Đơn vị sản xuất: ban Truyền hình đối ngoại


Từ hơn một năm nay, anh Dương Văn Đoàn – một lao động Việt Nam tại Singapore đã tự nguyện hàng tuần đến lau dọn tại khu vực tượng Bác ở Bảo tảng các nền văn minh châu Á ở Singapore.  
Đối với nhiều người, việc làm này có thể là quá đỗi bình thường. nhưng với Đoàn, công việc này hết sức có ý nghĩa và cũng không hề dễ dàng với một người đầu bếp bận rộn – làm việc 14 tiếng mỗi ngày (từ 12h trưa đến 2h sáng). 
Thứ Ba là ngày nghỉ duy nhất trong tuần của Đoàn và anh đã dành ngày nghỉ này để đến lau dọn khu vực đặt tượng Bác. 
Việc làm của Đoàn tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn và có sức lan tỏa trong cộng đồng. 

Video đề cử

    Chưa có video nào!