Giới thiệu & mô tả

Cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam 2022  (Giải đồng đội)
Đơn vị sản xuất: Ban Khoa giáo

Cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam 2022  (Giải đồng đội)  là 1 gameshow dành cho học sinh tiểu học. Mỗi chương trình gồm 3 vòng thi: Nhớ siêu nhanh (giúp học sinh phát triển khả năng ghi nhớ bằng cách chuyển hoá dữ liệu số, từ vựng thành hình ảnh); Vẽ siêu tốc (giúp học sinh học kỹ năng chuyển hoá từ vựng, khái niệm thành hình ảnh) và Mindmap siêu đình (xây dựng cho học sinh kỹ năng học tập, phát triển ý tưởng bằng cách liên kết kiến thức, số liệu, hình ảnh...trong một sơ đồ tư duy ngắn gọn, nhiều hình ảnh và mãu sắc, ấn tượng nên dễ nhớ, dễ thuộc...)

Video đề cử

    Chưa có video nào!