Giới thiệu & mô tả

Với thời lượng khoảng 10 phút, chuyên mục Văn hóa phát sóng hàng ngày lựa chọn đề cập những chủ đề, nội dung văn hóa nổi cộm đang được quan tâm từ nhiều góc nhìn khác nhau. Mỗi chuyên đề được đề cập theo vệt nội dung phân bổ vào 3 - 4 buổi phát sóng, đảm bảo thông tin vừa bao quát, vừa có chiều sâu.
Chương trình Góc nhìn văn hoá: Câu view, câu like đề cập đến hiện tượng những clip nhảm, với nội dung độc hại xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, và gây ảnh hưởng đến giới trẻ. Tuy nhiên, ẩn sau hiện tượng đó là những câu chuyện về lợi ích kinh tế, danh tiếng và bài toán doanh thu của các mạng xã hội. Toàn bộ vấn đề được nhìn nhận dưới nhiều góc độ: từ người xem, người trong cuộc đến ý kiến chuyên gia truyền thông. 
Thường khi nói đến văn hóa chúng ta hình dung đến những điều rất trừu tượng, nhưng không phải như vậy. Văn hóa tồn tại ngay trong chúng ta, trong cách chúng ta ứng xử, suy nghĩ hàng ngày về mối quan hệ giữa con người với con người và con người tương tác với môi trường xung quanh. Chính vì thế, trong chương trình này, chúng tôi mong muốn có thể từng bước tác động tới nhận thức, suy nghĩ, làm sáng tỏ những vấn đề còn nhiều tranh cãi, trăn trở.

Video đề cử

    Chưa có video nào!