Giới thiệu & mô tả

Tháng 8/2021, trong khi tình hình dịch Covid 19 phức tạp, các địa phương kiểm soát người dân đi lại vô cùng chặt chẽ thì tình trạng khai thác vàng trái phép ở Sơn La lại diễn ra rất ngang nhiên, phức tạp và quy mô lớn. Hoạt động khai thác vàng trái phép diễn ra hàng ngày, ngay sát nhà dân tại nhiều điểm dọc con suối Nậm Hua. Bình quân, tại 1 điểm khai thác các đối tượng thu lợi bất chính từ 40-50 cây vàng/tháng, những lúc thời tiết thuận lợi từ 70-80 cây vàng.

Video đề cử

    Chưa có video nào!