Giới thiệu & mô tả

Một năm sau những ngày đại dịch COVID-19 năm 2021, phim tài liệu “Rồi cũng qua” ghi lại những phân đoạn diễn biến đời sống tình cảm trong những ngày thành phố Đà Nẵng và cả nước thực hiện giãn cách xã hội, có thời điểm áp dụng nhiều biện pháp mạnh hơn so với Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ. Dù chưa đầy đủ, nhưng chúng tôi đã cố gắng vẽ bức tranh toàn cảnh, những thay đổi mạnh mẽ trong từng con người, từng gia đình những ngày đại dịch COVID hoành hành. Bộ phim còn ghi lại bức tranh chân thật, lưu lại kí ức về đời sống người dân tại nhiều tỉnh thành, quốc gia khác nhau khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cách đây một năm..." 

Video đề cử

    Chưa có video nào!