Giới thiệu & mô tả

Mùa xuân năm 1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng đi đến thắng lợi, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Với những thông tin mới mẻ và những hình ảnh, tư liệu quý, bộ phim đi theo các dấu tích quan trọng của Người trên hành trình từ Matxcơva, qua Trung Quốc, trở về Việt Nam cho đến ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (1939 -1945). Những câu chuyện nhiều cảm xúc của các nhân chứng đã làm sáng tỏ thêm nhân cách sáng ngời của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Với tinh thần quốc tế cộng sản trong sáng và sức cảm hóa kỳ lạ, Người không chỉ được các đồng chí và nhân dân yêu quý mà những cai ngục của nhà tù Quốc dân Đảng cũng cảm phục và kính nể.

Hành trình “Theo dấu chân Người” không chỉ dừng lại ở những dấu tích của Bác về mặt địa lý, mà còn là ấn tượng trong lòng người dân nơi Bác đã đi qua.

Video đề cử

    Chưa có video nào!