Giới thiệu & mô tả

EKip: 
Tác giả Kịch bản: Võ Thị Ánh Tuyết- Bùi Đình Dương
Đạo diễn: Bùi Đình Dương – Nguyễn Hồng Quang
Quay phim: Nguyễn Hồng Quang- Nguyễn Doãn Lưu
Viết lời bình: Bình Đình Dương

Nội dung:
Năm 1954, hiệp định Giơnevơ được ký kết, Đảng và Bác Hồ chủ trương đưa học sinh từ 6 tuổi đến 20 tuổi là con em cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam từ các địa phương ra miền Bắc học tập.  Đây được coi là những "hạt giống đỏ" được đào tạo nhằm trở thành đội ngũ kế cận cho cách mạng miền Nam sau này, trở thành cuộc dịch chuyển lịch sử. Từ năm 1954 đến 1975, đã có hơn 32.000 học sinh miền Nam ra Bắc và có 28 trường học sinh miền Nam được thành lập ở miền Bắc...  
       
Trong những ngày đầu tập kết, chưa xây dựng được trường lớp, người dân miền Bắc dù còn nhiều khốn khó đã nhường cơm, sẻ áo, đùm bọc, đón nhận những đứa con của đồng bào, đồng chí miền Nam.   

Bộ phim phản ánh lại một giai đoạn lịch sử quan trọng của dân tộc ta, một quyết định sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời hậu chiến. Đây được coi là một Cuộc Dịch Chuyển Lịch Sử, một nguồn lực của cách mạng sau này. Và trên tất cả là sự tri ân sâu lặng của HSMN với đồng bào miền Bắc đã cưu mang giúp đỡ dù trong giai đoạn  chiến tranh với  bao khó khăn chồng chất…

Video đề cử

    Chưa có video nào!