Giới thiệu & mô tả

Bác sĩ Nay BLưm, trạm trưởng trạm y tế xã GLar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cùng vợ là nữ hộ sinh H’Nơn đều hết lòng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người dân. Những năm 90, cả 2 vợ chồng bác sĩ BLưm đều chữa bệnh và đỡ đẻ miễn phí cho người dân trong xã và các vùng lân cận. Hễ có người gọi là đi làm giúp. Cuộc sống chỉ có số tiền lương rất ít ỏi, phải làm rẫy thêm để trang trải cuộc sống.

Năm 2003, khi Nhà nước có chủ trương xây dựng trạm y tế xã, Bác sĩ Blưm đã bàn với vợ quyết định hiến toàn bộ 6 sào - khoảng 6.000m2 diện tích đất của gia đình để làm trạm y tế xã. Nhờ sự tuyên truyền vận động của vợ chồng ông và các cán bộ trạm y tế xã Glar mà công tác chăm sóc sức khỏe y tế và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân ở đây rất hiệu quả. Người Bana đã thực hành ăn chín, uống sôi, ăn sạch, ở sạch, chăm giữ vệ sinh môi trường, phòng chống các loại dịch bệnh, thực hiện chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, hay bài trừ các hủ tục lạc hậu trong cuộc sống.

Ngoài Nay Thuật là con trai ruột, vợ chồng bác sĩ Nay BLưm đã lần lượt nhận nuôi 4 trẻ em mồ côi về nuôi. Hiện nay, 3 người đã trưởng thành, có gia đình riêng và thường xuyên đưa cháu về chơi với ông bà.

Video đề cử

    Chưa có video nào!