Giới thiệu & mô tả

Là người dẫn các chương trình Khúc tráng ca hòa bình, Mùa đoàn tụ, Trạm yêu thương, Thanh xuân tươi đẹp, Cảm ơn cuộc đời, Hòa nhạc chia sẻ để gần nhau hơn, Cất cánh, Cà phê sáng với VTV3.

Video đề cử

    Chưa có video nào!