Giới thiệu & mô tả

Là người dẫn các chương trình Võ Nguyên Giáp – Những tư tưởng còn mãi, Khai mạc & bế mạc SEA Games 2022, Trạm kế tiếp, Phỏng vấn John Lengend, Chung kết Heroes – Thần tượng đối thần tượng, Lời tự sự, Cà phê sáng với VTV3

Video đề cử

    Chưa có video nào!