Giới thiệu & mô tả

Dẫn chương trình Khúc tráng ca hòa bình, Vẻ đẹp Việt: Quê mình, Cà phê sáng với VTV3, Cuộc sống tươi đẹp, Sách hay thay đổi cuộc đời, Lời tự sự; ngoài ra Hồng Nhung còn tham gia sản xuất và dẫn CT  phim tài liệu Trồng rừng vững đất

Video đề cử

    Chưa có video nào!