Giới thiệu & mô tả

Dẫn chương trình Bản tin Thời sự 19h, Vấn đề hôm nay, Chương trình tọa đàm: Nghị quyết 20 về Kinh tế tập thể, Ứng phó lạm phát, Triển vọng kinh tế.

Video đề cử

    Chưa có video nào!