Giới thiệu & mô tả

Mùa đoàn tụ 2021 là những câu chuyện sâu sắc, lay động mà nhiều thế hệ gia đình người Việt cùng ngồi xem đêm cuối năm, có thể soi chiếu chính mình, có những trải nghiệm thấm thía, cũng chia sẻ những thông điệp phi thời gian. Đó là giá trị gia đình, giá trị của bát cơm đầy, vựa cá thơm, là sự gắn bó máu thịt với tấc đất, bờ tre, từng giọt nước, vùng biển nơi mình sinh sống.

Video đề cử

    Chưa có video nào!