Giới thiệu & mô tả

Với tư tưởng xuyên suốt "Coi hòa hợp dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đất nước", Việt Nam đã thực hiện công tác hoà hợp dân tộc ngay từ trong cuộc chiến cũng như sau khi hoà bình được lập lại. Trong quá trình hoà hợp dân tộc, không thể không nhắc đến những dấu mốc là những nghị quyết, chính sách quan trọng, cùng với đó là sự trở về của các nhân vật quan trọng ở phía “bên kia” như: Cựu Phó Tổng thống Việt Nam cộng hoà Nguyễn Cao Kỳ, Cựu thiếu tướng Việt Nam cộng hoà Đỗ Mậu, nhạc sỹ Phạm Duy…, tiếp đến là những hoạt động của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để thu hút ngày càng đông đảo kiều bào về nước.
Trong thời lượng 30 phút, bộ phim sẽ đưa tới những câu chuyện lần đầu được tiết lộ trên sóng truyền hình về công tác hoà hợp dân tộc của các nhà ngoại giao Việt Nam. Làm sao để hiện thực hoá các chủ trương, chính sách để có những bước chuyển biến tích cực trong công tác hoà hợp dân tộc? Làm sao để nói chuyện, thuyết phục những nhân vật còn có cái nhìn bảo thủ về đất nước hồi hương? Công tác chuẩn bị đón tiếp như thế nào để những nhân vật đó thấy được rõ sự thay đổi của đất nước? Kinh nghiệm trong thực hiện hoà hợp dân tộc là gì? Bộ phim cũng sẽ đưa tới góc nhìn đa chiều từ các nhân vật là những nhà ngoại giao đã gắn bó lâu năm với công tác hoà hợp dân tộc; cùng các nhân vật đã hồi hương như: ông Nguyễn Cao Kỳ, ông Đỗ Mậu, ông Nguyễn Ngọc Lập

Video đề cử

    Chưa có video nào!