Giới thiệu & mô tả

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh : “KHÔNG ĐÁNH MÀ THẮNG LÀ NHỜ ĐỊCH VẬN”. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều trí thức Pháp và lính lê dương thuộc nhiều quốc tịch đã được giác ngộ, tự nguyện đứng vào hàng ngũ Việt Minh và trở thành những “Người lính da trắng của Bác Hồ”.
3 nhân vật đặc biệt của bộ phim “Giữa những Quê hương”: Ông Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập – AHLLVTND Việt Nam, Giáo sư sử học người Pháp Goerges Boudarel và ông Erwin Borchers Nguyễn Chiến Sỹ, nguyên Trung tá Cục địch vận, đều là những chiến sĩ quốc tế được trọng dụng vào “Công tác địch vận”.
Sự gắn bó của họ với quê hương Việt Nam và những người đồng chí Việt Nam... Tâm nguyện được rắc một phần tro cốt trên mảnh đất Việt Nam... Tất cả, sẽ là những câu chuyện cảm động, nhân văn về một giai đoạn lịch sử không thể nào quên của dân tộc.
Câu chuyện đặc biệt. Tư liệu đặc biệt. Những nhân chứng lịch sử đặc biệt. “Giữa những quê hương” là một bộ phim ý nghĩa, phát sóng đúng dịp kỉ niệm 130 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh.    

Video đề cử

    Chưa có video nào!

Không có ứng viên khác!