Giới thiệu & mô tả

Phim nói về nghĩa cử cao đẹp của đất nước và con người Việt  Nam với những người nước ngoài không may bị nhiễm covid – 19 khi đến  Việt Nam. Họ đã được cứu sống, chăm sóc bằng tình người, đó là bằng  chứng sống về nhân quyền, về tình yêu thương của đất nước còn nghèo về  kinh tế nhưng rất giàu tình nhân ái. 

Video đề cử

    Chưa có video nào!

Không có ứng viên khác!