Giới thiệu & mô tả

Phim nói về cuộc tìm kiếm hơn 40 năm của một bà mẹ ở  TPHCM bị mất con trong chiến dịch Babylift năm 1975. 

Video đề cử

    Chưa có video nào!

Không có ứng viên khác!