Giới thiệu & mô tả

Với người Đà Nẵng, 29 tháng 3 năm 1975 là một ngày không thể nào quên. Những người làm phim tìm gặp các nhân chứng là những người bình thường trong thời điểm đó: một sinh viên Văn khoa, một giáo viên, một sinh viên y khoa, một nhà báo, một người lính Việt Nam Cộng Hòa... để nghe họ kể lại những trải nghiệm cá nhân, riêng tư và sâu sắc về ngày cuối cùng của chiến tranh ở Đà Nẵng, trong tinh thần nhân văn và thấu hiểu.

Video đề cử

    Chưa có video nào!