Thể Lệ

Cách thức bình chọn như sau:

- Bước 1: Cài đặt ứng dụng VTVGo (tải ứng dụng từ App Store hoặc CH Play) về điện thoại 

- Bước 2: Tiến hành đăng nhập theo hướng dẫn 

- Bước 3: Truy cập vào mục “Bình chọn VTV Awards 2021” và bình chọn cho các đề cử mà quý vị yêu thích theo hướng dẫn. Quý vị có thể bình chọn cho các đề cử mình yêu thích bằng các lượt xem và thả tim.

- Lưu ý:

+ Mỗi tài khoản chỉ được thả tim một lần duy nhất cho một đề cử. Sau khi thả tim, mã bình chọn được gửi về điện thoại là quý vị đã bình chọn thành công.

+ Mỗi tài khoản có thể bình chọn cho nhiều đề cử ở các hạng mục khác nhau.

+ Quy định tính điểm bình chọn trên VTVGo: 

Tổng điểm bình chọn của mỗi đề cử = Lượt xem + Lượt thả tim x 5

Cụ thể: 

* 1 lượt xem: Quy đổi 1 điểm 

* 1 lượt thả tim: Quy đổi 5 điểm 

Ngoài ra, để cập nhật các tin tức về VTV Awards 2021, bạn có thể truy cập vào website của chương trình qua địa chỉ: https://antuong.vtv.vn, Báo Điện tử VTV News https://vtv.vn hoặc Fanpage Ấn tượng VTV.