Giới thiệu & mô tả

Sinh con trai. Đó không phải điều có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Vì đối với nhiều người  thì đó là mục tiêu, là sự khao khát, và đôi khi phải có được bằng mọi giá. Bất chấp cho những việc làm đó dù có phi lý, ngược đời và tốn kém đến thế nào. Chúng tôi bắt đầu thực hiện câu chuyện này này khi tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của VN đang gia tăng ở mức bất thường. (Hồng Anh, Phùng Định)

Video đề cử

    Chưa có video nào!