Giới thiệu & mô tả

Khi những người thanh niên rời làng đi mưu sinh xứ khác, làng quê hiu quạnh chỉ có người gia và trẻ con. Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Cần Thơ. Người thực hiện : Uyên Trang. 

Video đề cử

    Chưa có video nào!