Giới thiệu & mô tả

"Bao nhiêu thăng trầm đi qua trong đời, ai không một lần gọi "Bác sĩ ơi.. Vậy mà suốt 10 năm công tác, chưa một lần biết bó hoa ngày 27/2 là gì…" Phút trải lòng đẫm nước mắt của cô gái 8X, nữ bác sĩ người DTTS đầu tiên của huyện vùng cao Mường Lát trong ngày 27/2 cũng là nỗi niềm của biết bao người thầy thuốc nhân dân nơi vùng sâu, biên giới

Video đề cử