Giới thiệu & mô tả

Đây là ngôi trường không có giáo viên nữ. Hơn 25 năm nay 44 thầy giáo ở trường Tiểu học Tri lễ 4, huyện Quế Phong, tỉnh nghệ An. ngày 20/11 không nhận được bất kỳ bó hoa hay lời chúc mừng nào. Không nước sạch, không sóng điện thoại, không trạm y tế, không nhà công vụ. Cuộc sống của các thầy khó khăn trăm bề. Có những thầy không dám lập gia đình. Có những người thầy giáo giáo không nhận mọi chức vụ, bỏ tiền lương hàng tháng của mình đề nuôi các em học sinh khó khăn. Nhưng…các thầy vẫn bám trường, bám lớp dành tình yêu thương cho các em học sinh.

Video đề cử

    Chưa có video nào!