Giới thiệu & mô tả

Mặc dù chưa phải là đỉnh điểm của mùa khô, nhưng mới đầu tháng Ba, "mùa con ong đi lấy mật", tình trạng hạn hán đã trở thành nỗi ám ảnh của đồng bào các dân tộc nhiều địa phương ở Tây Nguyên

Video đề cử

    Chưa có video nào!