VTV Awards 2020

VTV Awards 2020

 

Giới thiệu & mô tả

"Phim nói về câu chuyện của gia đình có bà bị mù, mẹ bị câm nhưng con và cháu bình thường ở Ninh Thuận. Vượt lên nỗi khổ vì tật nguyền nhưng họ vẫn hướng tới cái đẹp. Đó là giữ gìn nghề dệt truyền thống của người Chăm."

Video đề cử

    Chưa có video nào!