Giới thiệu & mô tả

Phóng sự được phát trên chương trình Sáng Phương Nam do nhóm phóng viên: Thúy Hằng, Thế Hà, Hoàng Minh thực hiện.

Video đề cử

    Chưa có video nào!