VTV Awards 2020

VTV Awards 2020

 

Giới thiệu & mô tả

Phim nói về giá trị của làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, di sản phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận. Nó hay, nó đẹp bởi sự gần gũi với đời sống, với mọi tầng lớp trong xã hội đều yêu thích và thường xuyên hát như một món ăn tinh thần không thể thiếu cho dù cuộc sống hiện đại đang bào mòn nhiều giá trị văn hóa truyền thống vì không còn thấy phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Video đề cử

    Chưa có video nào!