VTV Awards 2020

VTV Awards 2020

 

Giới thiệu & mô tả

"Phim tài liệu Bình yên nhé được ê-kíp ghi hình và tích luỹ tư liệu trong 2 năm 2017, 2018 với 2 lần Việt Nam cử quân đến vùng nội chiến Nam Sudan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đây cũng là bộ phim có nhiều chất liệu đặc biệt trong quá trình thực hiện.
Không kịch bản chuẩn bị trước, bệnh dịch và việc di chuyển khó khăn là những điều khiến ê-kíp thực hiện khá vất vả để có được những hình ảnh chân thực về những gì diễn ra tại Nam Sudan. Khó khăn lớn nhất trong hành trình tác nghiệp của đoàn làm phim là việc ghi hình trong hoàn cảnh chiến sự có thể xảy đến bất kỳ lúc nào."

Video đề cử

    Chưa có video nào!