Giới thiệu & mô tả

Chương trình Mưa lũ lịch sử miền Trung giúp khán giả  nhìn lại các sự kiện xảy ra tại miền Trung.Chương trình phản ánh sự khốc liệt của thiên tai, những đau thương mất mát, hy sinh mà người dân đã phải chịu, sự sẻ chia của mọi người trong cơn bão lũ, nhằm lan toả thông điệp hãy tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng và song song với việc phát triển, chúng ta cần tôn trọng thiên nhiên để chung sống an toàn và bền vững.
Trong chương trình, các khách mời  bao gồm những chuyên gia ở đầu cầu Hà Nội và nhân chứng ở đầu cầu miền Trung. 

Video đề cử

    Chưa có video nào!