Giới thiệu & mô tả

"Trạng nguyên nhí" là gameshow truyền hình dành cho các em học sinh từ lớp 2 đến lớp 4 nhằm tìm kiếm những học sinh có kiến thức, kỹ năng sống, phát triển toàn diện về IQ, EQ...

Chương trình không tập trung vào kiến thức trong sách giáo khoa mà hướng tới sự quan sát, cảm xúc của các em nhỏ về thế giới xung quanh, tham gia hoạt động thể chất và tiết mục văn nghệ.

Video đề cử

    Chưa có video nào!