Giới thiệu & mô tả

Vườn Quốc gia Pù Mát là một khu rừng đặc dụng ở phía tây tỉnh Nghệ An, có diện tích lên tới 95 ngàn ha. Dù diện tích rất lớn nhưng chỉ có 60 cán bộ kiểm lâm làm việc, mỗi người phụ trách 1.300 ha rừng. Những người kiểm lâm luôn đi luồn sâu trong mọi ngõ ngách của núi rừng, không khác gì lính đặc nhiệm để bắt đối tượng săn bắt thú, tháo gỡ hàng ngàn bẫy thú. Mỗi chuyến tuần tra, đội đi sâu trong rừng từ 10-12 ngày. Mỗi chuyến được chia làm 4 tổ đi 4 hướng. Mỗi tổ gồm 6-10 người (3 thành viên của nhóm Bảo vệ rừng chuyên trách, 3 kiểm lâm và lực lượng nhận khoán).

Video đề cử

    Chưa có video nào!