VTV Awards 2020

VTV Awards 2020

 

Giới thiệu & mô tả

Những người gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 sẽ nhận được hỗ trợ bằng tiền mặt của Nhà nước. Thông tin này đã làm ấm lòng và trở thành nguồn động viên lớn cho hàng chục triệu người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Những người này đang thực sự gặp khó khăn như thế nào và việc triển khai, thụ hưởng chính sách hỗ trợ đang được tiến hành ra sao. Đó là nội dung trong phần Tiêu điểm của Chuyển động 24h ngày 16/4.

Video đề cử

    Chưa có video nào!