VTV Awards 2020

VTV Awards 2020

 

Giới thiệu & mô tả

"Chiến dịch mùa Xuân" là chương trình được sản xuất và khai thác về những câu chuyện xoay quanh nghệ thuật quân sự của quân và dân Việt Nam trong những trận chiến lớn. Đây là những trận đánh tạo nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ năm 1975. Chương trình "Chiến dịch mùa Xuân" có 15 tập. Với thời lượng khoảng 5 phút, mỗi tập sẽ đề cập tới 3 nội dung dẫn tới thành công của mỗi trận chiến gồm: Thế trận, con người và chiến thuật. Ngoài các tư liệu quý về lịch sử, thì những nhân chứng lịch sử là yếu tố rất quan trọng giúp tạo nên "linh hồn" tại mỗi tập trong chương trình "Chiến dịch mùa Xuân"

Video đề cử

    Chưa có video nào!