VTV Awards 2020

VTV Awards 2020

 

Giới thiệu & mô tả

Thế giới đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, nhưng chưa có cơn bão nào ác liệt và khủng khiếp như COVID-19.
Các chính phủ buộc phải có hành động chưa có tiền lệ.
COVID -19 đã và sẽ thay đổi vĩnh viễn cách thức vận hành và quản trị trên toàn cầu.
Cạnh tranh chiến lược đang thay đổi.
COVID - 19 là cơ hội để xây dựng một tương lai khác.
""MỘT THẾ GIỚI KHÁC"" là một trong số các chương trình đặc sắc do Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện về những thay đổi của thế giới trong đại dịch COVID-19, với sự tham gia của các nhà phân tích chiến lược của khu vực và thế giới.

Video đề cử

    Chưa có video nào!