VTV Awards 2020

VTV Awards 2020

 

Giới thiệu & mô tả

Đất nước sau 45 năm giải phóng với bao cảm xúc đan xen, những nhân chứng lịch sử, những con người đã chứng kiến thời khắc hào hùng của dân tộc.. Bài học 30/4 còn mãi đến hôm nay

Video đề cử

    Chưa có video nào!