VTV Awards 2020

VTV Awards 2020

 

Giới thiệu & mô tả

Hết một năm, sau bao nhiêu dòng chảy tin tức và sự kiện ở trong nước và trên thế giới, thì những gì  đọng lại và thực sự tác động lớn tới chúng ta? Câu hỏi đó được trả lời trong chương trình Dấu ấn- một chương trình đã trở thành thương hiệu của Ban Thời sự , Đài THVN. Ở đây những BTV Thời sự kỳ cựu của VTV giúp khán giả hệ thống lại các vấn đề, các sự kiện, nhìn nhận lại tác động và xu hướng sau một năm đầy sôi động. Với góc nhìn và phân tích chuyên sâu, "Dấu ấn 2019" là bức tranh trọn vẹn nhất về những điểm nhấn của Việt Nam và thế giới trong một năm qua.

Video đề cử

    Chưa có video nào!