Giới thiệu & mô tả

Người phụ nữ đã ngoài 70 tuổi nhưng có 36 năm tình nguyện khám bệnh, bốc thuốc miễn phí cho người nghèo.

Video đề cử