VTV Awards 2020

VTV Awards 2020

 

Giới thiệu & mô tả

Tại bệnh viện phụ sản ở Tiền Giang, chỉ có 1 điều dưỡng gây tê cho sản phụ tuy nhiên trong lịch trực điều dưỡng này được phân công kèm 1 bác sỹ gây tê. Ban lãnh đạo bệnh viện phụ sản Tiền Giang lý giải: do thiếu nhân sự nên bệnh viện sử dụng người không đúng chuyên môn, thế nhưng lý do khó chấp nhận khi đẩy sản phụ nguy hiểm đến tính mạng.

Video đề cử

    Chưa có video nào!