VTV Awards 2020

VTV Awards 2020

 

Giới thiệu & mô tả

Từ năm 2016, đợt hạn mặn lịch sử tại Cà Mau cũng đã khiến hơn 110km đường giao thông sụt lún, thế nhưng năm nay, hạn mặn đã và đang “mạnh” hơn rất nhiều, việc sụt lún có thể thấy đang diễn ra rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Làm thế nào để giảm thiểu sụt lún quả thực sự là bài toán hết sức nan giải.

Video đề cử

    Chưa có video nào!