Giới thiệu & mô tả

Những ngày giữa tháng 3, "Ai nơi nào, ở yên chỗ đó" là khẩu hiệu được chia sẻ rộng rãi để nâng cao ý thức người dân hạn chế ra ngoài, để chặt đứt đường lây của Covid-19. Sự bùng phát của Covid-19 đang buộc chúng ta phải sống chậm lại, từ chối đi máy bay, chuyển sang làm việc tại nhà, chỉ giải trí với những người bạn thân hoặc gia đình. Trong nguy có cơ, và Covid-19, nếu nhìn ở một góc độ tích cực, đang khiến các gia đình xích lại gần nhau hơn.

Video đề cử

    Chưa có video nào!