VTV Awards 2020

VTV Awards 2020

 

Giới thiệu & mô tả

Phim nói về sự dẫn dắt của Đảng đã đưa Việt Nam từ một nước  nô lệ trở thành quốc gia hùng cường hôm nay. Đồng thời cũng cho thấy,  quần chúng nhân dân vẫn một lòng theo Đảng với niềm tin son sắt

Video đề cử

    Chưa có video nào!