Giới thiệu & mô tả

Nói về tâm tư, tình cảm của những Việt kiều tài năng  đang sống ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc bằng các việc làm cụ thể.  Dù ở nước ngoài nhưng họ vẫn luôn tự hào vì mình là người Việt.

Video đề cử

    Chưa có video nào!