Giới thiệu & mô tả

Nhóm bạn trẻ Lâm, Bách, Nhân kinh doanh homestay để có đủ tiền thực hiện giấc mơ chung. Tuy nhiên họ sớm“vỡ mộng”khi phải đối mặt với cơm, áo, gạo tiền luôn thường trực, và đặc biệt là những thất bại liên tiếp trong cuộc sống. Họ thất bại trong công việc, thất bại trong chính gia đình của mình, thất bại trong tình yêu, và cuối cùng, điều họ tưởng vững bền nhất – tình bạn cũng có lúc tan vỡ.

Video đề cử

    Chưa có video nào!