Giới thiệu & mô tả

Tập thể y, bác sĩ bệnh viện Bạch Mai luôn làm hết khả năng để cùng cả nước phòng chống dịch covid 19, BV Bạch Mai đã từng là ổ dịch lớn nhất trong cả nước, nhưng với sự nỗ lực của tập thể y, bác sĩ của BV BM cùng sự chung tay của các ban ngành trong cả nước, tạm thời đến thời điểm này đã có những thành công nhất định....Những chiến sĩ áo trắng vẫn được coi là chỗ dựa lớn nhất, vững chắc nhất của những “chiến sĩ áo trắng” trên tuyến đầu chống dịch là sự đồng sức, đồng lòng cùng vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. 

Video đề cử

    Chưa có video nào!