VTV Awards 2020

VTV Awards 2020

 

Giới thiệu & mô tả

Vũ Đức Đam (sinh năm 1963) là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam (nhiệm kì 2016-2021) theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ, Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội, Thông tin và truyền thông, Văn hóa, du lịch, thể dục, thể thao, Y tế, dân số, gia đình và trẻ em, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy. Trong suốt thời gian cả nước gồng mình lên chống dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, đã đưa ra những quyết sách rất hiệu quả...

Video đề cử

    Chưa có video nào!