Giới thiệu & mô tả

Bối cảnh phim ở tại một địa phương hư cấu có tên gọi là tỉnh Việt Thanh. Bộ phim khắc họa cuộc chiến chống tham nhũng của  Bí thư tỉnh ủy Văn Thành Nhân (NSND Trọng Trinh thủ vai) cùng những người cộng sự của ông trong đó nổi bật lên vai trò của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Thông quá đó, nêu bật khao khát làm trong sạch bộ máy lãnh đạo địa phương, tính thượng tôn pháp luật và sự ấm áp tình người

Video đề cử

    Chưa có video nào!