Giới thiệu & mô tả

Hình ảnh chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tay bị bỏng hướng mắt về các đồng chí của mình đang dập tắt đám cháy

Video đề cử

    Chưa có video nào!