Giới thiệu & mô tả

Trong thời gian qua với phương châm chủ trọng phát triển thương hiệu hàng hóa Việt Nam. Đã có rất nhiều sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam với chất lượng cao, ổn định, đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng tại nhiều nước trên thế giới tin cậy, lựa chọn và đón nhận. Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý chuộng hàng Việt, mà hiện tượng gian lận thương mại thông qua ghi nhãn xuất xứ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam (Made in Vietnam) đã gia tăng. Không ít trường hợp hàng hóa sản xuất từ nước ngoài nhưng lại mượn xuất xứ Việt Nam để gian lận thương mại, đánh lừa người tiêu dùng trong nước. Ghi nhận của nhóm cộng tác viên từ bên kia biên giới

Video đề cử