Giới thiệu & mô tả

Nhiều người hay nói với tôi rằng có phải: 
“Nơi nào khó có Nguyễn Ngân”?
Nhưng thật ra không phải, tôi đến cả những nơi không khó và làm mọi việc liên quan đến thân phận những người dân yếu thế trong xã hội. Từ cô cậu bé vùng cao, những phụ nữ - nạn nhân của những đường dây buôn người, người dân ở những vùng thiên thiên tai tàn phá... Ở nơi khó khăn, trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, luôn có những sẻ chia đẹp đẽ mọi người dành cho nhau. 
Đến đó và tôi đã có những món quà của tuổi thanh xuân từ tình cảm người dân dành cho mình. 
Báo chí nhân văn, vì con người và tôn trọng con người - tôi muốn theo đuổi điều đó. 

Video đề cử